TRANSLATION SOON – Alicja ADAMCZAK President of the Patent Office in 2002-2019

W dniu 14 marca 2016 r. w Auli LUBRAŃSKIEGO, Uniwersytetu im. Adama MICKIEWICZA w Poznaniu odbyła się UROCZYSTOŚĆ ODNOWIENIA DOKTORATU prof. Stanisława SOŁTYSIŃSKIEGO, w czasie której okolicznościową laudację wygłosiła prof. Aurelia NOWICKA, odbyła się uroczystość, na której gościli:
prof. Andrzej RZEPLIŃSKI, Prezes Trybunału Konstytucyjnego,
prof. Małgorzata GERSDORF, Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego,
prof. Hanna SUCHOCKA, b. Prezes Rady Ministrów,
dr. Andrzej OLECHOWSKI, b. Minister Spraw Zagranicznych,
Andrzej WITUSKI, Prezes Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego i b. Prezydenta Miasta Poznania,
Anna WAWDYSZ, zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Miasta, reprezentujący Prezydent Miasta Poznania
prof. Sławomira WRONKOWSKA-JAŚKIEWICZ, sędzia Trybunału Konstytucyjnego
dr Alicja ADAMCZAK, Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej
Bernadeta KASZTELAN-ŚWIETLIK, Wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
dr. Marek FURTEK, Prezesa Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej
prof. Maciej GUTOWSKI, Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu
Zbigniewa TURA, Dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu
Marek BESLER, b. Prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych
Anna KORBELA, Prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *