TRANSLATION SOON – E-doręczenia jeszcze później. Sejm podjął decyzję.

W ramach przeglądu publikacji w dziedzinie własności intelektualnej zachęcamy do zapoznania się z artykułem: „E-doręczenia jeszcze później. Sejm podjął decyzję.”.
Pojęcia kluczowe: E-DORĘCZENIA; Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych dotyczy – zgodnie z uzasadnieniem: przesunięcia daty wdrożenia środków technicznych umożliwiających realizację przepisu ustawy poza aktualnie obowiązującą datę graniczną tj. 31 grudnia 2023 r.

Miejsce publikacji: Rzeczpospolita 13.12.2023

Krótki wyciąg z artykułu: W środę 6 grudnia do Sejmu wpłynął projekt nowelizacji ustawy o doręczeniach elektronicznych autorstwa posłów Polski 2050 Trzecia Droga. Zgodnie z nim termin wejścia w życie obowiązku posiadania adresu dla doręczeń elektronicznych nie może być określony wcześniej niż 30 marca 2024 r. i później niż 1 stycznia 2025 r.
W uzasadnieniu wskazano, że obecnie do 30 grudnia adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi, doradcy restrukturyzacyjni, rzecznicy patentowi czy notariusze muszą zarejestrować adres elektroniczny do e-doręczeń. Tą drogą następnie mają kontaktować się z administracją publiczną, podatkową czy też z wymiarem sprawiedliwości.

źródło artykułu
https://www.rp.pl/w-sadzie-i-w-urzedzie/art39559971-e-doreczenia-jeszcze-pozniej-sejm-podjal-decyzje

ustawa
https://www.sejm.gov.pl/Sejm10.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=E677E9373B5D4DF1C1258A7F00495536

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *