TRANSLATION SOON – Ustawa z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Art. 26’1 [Korzystanie z publicznych wystąpień, wykładów i kazań] Wolno korzystać w granicach uzasadnionych celem informacji z przemówień politycznych i mów wygłoszonych na publicznych rozprawach, a także fragmentów publicznych wystąpień, wykładów oraz kazań. Przepis nie upoważnia do publikacji zbiorów tego rodzaju utworów.

Nie możemy przesądzać jaki charakter mają wystąpienia Pani Edyty DEMBY-SIWEK, Prezes Urzędu Patentowego RP. Nie wydaje się jednak, aby współgrały z informacjami podawanymi na stronie internetowej Urzędu. Spróbujmy skonfrontować te dane.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *