Anna KORBELA

rzecznik patentowy
Prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych
w latach 2009-2013 oraz 2013-2017

Anna KORBELA
Anna KORBELA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *