W imieniu StoWI, miło mi jest zaprosić Państwa do udziału w krótkich wydarzeniach, które prezentować będzie – obecna w systemie prawa własności intelektualnej w Polsce – Akademia IP. Poszczególne wykłady dostępne są w dniu transmisji pod linkiem:

a później w mediach społecznościowych StoWI, których adresy widnieją na dole strony).

Celem wykładów en bloc jest:
zabezpieczenie polskich Przedsiębiorców przed utrudnieniami w prowadzeniu działalności gospodarczej wynikającymi z polityki Urzędu Patentowego RP;
– wskazanie i zainicjowanie naprawy błędów wprowadzonych do systemu prawa IP oraz
wyłonienie ZESPOŁU NAUKOWCÓW, POLITYKÓW i PRAKTYKÓW spośród osób, których dorobek gwarantuje, że potrafią opracować modelowe, przyjazne rozwiązania w dziedzinie prawa własności intelektualnej w Polsce i które nie są zainteresowane autokreacją, lecz stworzeniem w Polsce transparentnie i sprawnie działającego systemu prawnego – Anna KORBELA, Prezes StoWI.