Prof. dr hab. Wojciech PIĄTEK – 4.11.2023 r. o godz. 12:00

„Zasady udostępniania akt przez Urząd Patentowy RP w świetle uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 października 2018 r. podjętej w sprawie sygn. akt I OPS 1/18, po rozpoznaniu wniosku, z którym wystąpił prof. Adam BODNAR, Rzecznik Praw Obywatelskich”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *