Gałązki znane, nim zgłoszone zostały do ochrony jako wzór użytkowy

Teza decyzji z 2019-11-28, znak Sp.23.2019 Urzędu Patentowego RP podjętej w składzie:

  1. Piotr KALINOWSKI (Przewodniczący Kolegium Orzekającego),
  2. Bolesław BIAŁKOWICZ, sprawozdawca (Ekspert-orzecznik),
  3. Marek RUDZIŃSKI (Ekspert).

Dowodem braku nowości wzoru użytkowego może być nagranie filmu zamieszczone w Internecie. Dowód skutecznie podważający nowość wzoru użytkowego „Gałązka choinki z tworzywa sztucznego” może stanowić film prezentujący sposób wykonania choinki zawierającej sporną gałązkę, o ile film ten ujawnia wszystkie cechy określone w zastrzeżeniu niezależnym spornego wzoru użytkowego. Natomiast nie jest konieczne, aby dowód w postaci filmu dotyczył samodzielnych gałązek choinki. 

Teza wyroku z 2020-10-15, sygn. akt VI SA/Wa 866/20 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie podjętego w składzie:

  1. Henryka LEWANDOWSKA-KURASZKIEWICZ (Przewodnicząca),
  2. Jakub LINKOWSKI (Sprawozdawca),
  3. Danuta SZYDŁOWSKA (Woltanka.

Dowodem braku nowości wzoru użytkowego może być nagranie filmu zamieszczone w Internecie. Dowód skutecznie podważający nowość wzoru użytkowego „Gałązka choinki z tworzywa sztucznego” może stanowić film prezentujący sposób wykonania choinki zawierającej sporną gałązkę, o ile film ten ujawnia wszystkie cechy określone w zastrzeżeniu niezależnym spornego wzoru użytkowego. Natomiast nie jest konieczne, aby dowód w postaci filmu dotyczył samodzielnych gałązek choinki. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *