Kwestie podatkowe dotyczące dofinansowania ze środków europejskich odnawialnych źródeł energii

Link

15 maja 2023 r. – posiedzenie składu 7 sędziów NSA w sprawie zagadnienia prawnego dotyczącego dofinansowania unijnego realizacji projektów montażu kolektorów słonecznych na gruncie VAT.

W dniu 15 maja 2023 r. o godzinie 14.00 Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów rozpozna następujące zagadnienia prawne przedstawione przez NSA w postanowieniu z dnia 26 lipca 2020 r., sygn. akt I FSK 1454/18 (link do postanowienia):

„Czy otrzymane przez Gminę dofinansowanie ze środków europejskich (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) na realizację projektów dotyczących odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych) wchodzi w skład podstawy opodatkowania, o której  mowa w art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017, poz. 1221 ze.zm.), z tytułu świadczonej przez Gminę usługi montażu kolektorów słonecznych na rzecz mieszkańców?” – sygn. akt I FPS 4/20

Postępowanie w sprawie zostało zawieszone postanowieniem NSA z dnia 25 maja 2021 r. do czasu rozstrzygnięcia przedstawionych przez NSA pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a następie podjęte postanowieniem z dnia 3 kwietnia 2023 r. z uwagi na wydanie przez TSUE wyroków z dnia 30 marca 2023 r., C-616/21 i C-612/21.

Osoby zainteresowane udziałem w posiedzeniu, które odbędzie się zdalnie, mogą składać wnioski o udostępnienie linku do transmisji na adres: izbafin@nsa.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *