Wyrok WSA w sprawie znaku towarowego Kucharek uchylony został wyrokiem NSA sygn. akt II GSK 3499/17 (wydanym po 21 latach procesu) tylko dlatego, że w wyroku WSA przytoczono treść uzasadnienia decyzji UPRP. NSA przedłużył postępowanie co najmniej o kolejne 4 lata do dziś, tj. do dnia 02.01.2024 r. W rezultacie postępowanie trwa już 25 lat. Sytuacja jest rozwojowa, lecz 02.01.2024 r. nie udało się dodzwonić do UP RP, aby ustalić, czy zapadło już kolejne orzeczenie w tej sprawie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *