Prawa do NAZWY zespołu artystycznego BREAKOUT, który stworzył Tadeusz NALEPA

Teza wyroku WSA w spr. BREAKOUT:  Generalną zasadą jest przypisanie prawa do nazwy zespołu artystycznego wszystkim jego członkom. Jednakże z odmienną sytuacją mamy do czynienia, gdy chodzi o zespół utworzony, nazwany i kierowany przez jednego z członków w sposób tak wyraźny i oczywisty, że uchodzi za zespół tej osoby. W konsekwencji brak jest podstaw do przypisania prawa do nazwy zespołu pozostałym jego członkom.

Uzasadnienie wyroku WSA (Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego) w Warszawie nawiązuje do przywołanego przez WSA wyroku SN (Sądu Najwyższego) z dnia 30 maja 1988 r. sygn. akt I CR 124/88, w którym SN uznał, iż generalną zasadą: „jest przypisanie prawa do nazwy zespołu artystycznego wszystkim jego członkom. Jednakże Sąd Najwyższy zaznaczył, że z odmienną sytuacją mamy do czynienia, gdy chodzi o zespół utworzony, nazwany i kierowany przez jednego z członków w sposób tak wyraźny i oczywisty, iż uchodzi za zespół tej osoby.”.
WSA uznał, że: „wspólne prawo do nazwy nie będzie przysługiwało wszystkim członkom zespołu, jeżeli w zespole ewidentnie wyróżnić można jedną, wiodącą postać na tle grupy muzyków, której udział w tworzeniu zespołu oraz jego bieżącym funkcjonowaniu jest dominujący.”.
Aby odnaleźć muzykę Tadeusza NALEPY wystarczy wpisać w Google „BREAKOUT BLUES”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *