Prawo z rejestracji przestrzennego znaku towarowego w postaci ciastka delicje R-116211 zostało unieważnione

W wyroku WSA oddalono skargę na decyzję, którą Urząd Patentowy  UP RP o unieważnił prawo z rejestracji przestrzennego znaku towarowego delicje. W odniesieniu do ciastek delicje wspomniane oznaczenie przestrzenne nie może pełnić funkcji znaku towarowego. Znaku towarowego nie można bowiem identyfikować z samym towarem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *