StoWI o planach prac ustawodawczych

X Kadencja Sejmu RP, Komisja Gospodarki i Rozwoju, Warszawa, 9 stycznia 2024 r. – wypowiedź StoWI

The entire meeting of thr Committee of 9 January 2024: LINK

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *