Wywiad Edyty DEMBY-SIWEK, Prezesa Urzędu Patentowego RP – lato 2021

[00:00:05.380] – Marek GOZDYRA, Departament Innowacyjności i Komunikacji UP RP

Dzień dobry. W 2020 roku, mimo pandemii Covid19, polski Urząd Patentowy rozpatrzył blisko 36 000 zgłoszeń. Aktualnie w mocy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej pozostaje łącznie ponad 350 000 praw wyłącznych. Wzrasta również udział polskich wynalazków, znaków towarowych i wzorów przemysłowych w zgłoszeniach do instytucji międzynarodowych. W ubiegłym roku zakończyła się budowa Platformy Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego, a w ramach Centrum Informacji o Ochronie Własności Przemysłowej uruchomione zostało wirtualne okno pozwalające w dowolnym momencie skonsultować się z pracownikiem Urzędu przez Internet. Jednocześnie rozpoczęliśmy nowy projekt skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw pod nazwą „Własność intelektualna w Twojej firmie”. Na naszej stronie internetowej i w mediach społecznościowych każdego dnia informujemy o realizowanych przedsięwzięciach, które adresujemy nie tylko do specjalistów zajmujących się ochroną własności przemysłowej na co dzień, ale także do przedsiębiorców, dziennikarzy, naukowców, nauczycieli i uczniów. Za każdym z tych działań stoją konkretni ludzie, których łączy przekonanie, że chroniąc własność przemysłową, wspieramy innowacyjność i konkurencyjność polskiej gospodarki. Na tym kanale będziemy mogli się poznać i porozmawiać o ochronie własności intelektualnej. Ja nazywam się Marek Gozdera, jestem naczelnikiem Wydziału Edukacji i Innowacyjności i serdecznie zapraszam do obejrzenia rozmowy z Prezesem Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej, panią Edytą Demby-Siwek

[00:01:56.210] – Marek GOZDYRA, Departament Innowacyjności i Komunikacji UP RP

Dobrze, pani Prezes, dzień dobry.

[00:01:57.980] – Edyta DEMBY-SIWEK, Prezes Urzędu Patentowego RP

Dzień dobry, witam serdecznie.

[00:01:59.780] – Marek GOZDYRA, Departament Innowacyjności i Komunikacji UP RP

Dziękuję za możliwość porozmawiania, że udało się spotkać tu w gabinecie u pani Prezes. Pewnie dużo pracy.

[00:02:09.110] – Edyta DEMBY-SIWEK, Prezes Urzędu Patentowego RP

Tak, aczkolwiek mamy wakacje troszeczkę. Współpraca międzynarodowa, jednak sierpień, cała Europa jest na wakacjach, tak że to dobry moment na wywiad.

[00:02:24.530] – Marek GOZDYRA, Departament Innowacyjności i Komunikacji UP RP

To może od tego bym zaczął, Urząd Patentowy, tak na co dzień, to właściwie to, czym się zajmuje Urząd Patentowy?

[00:02:31.940] – Edyta DEMBY-SIWEK, Prezes Urzędu Patentowego RP

Urząd Patentowy przede wszystkim na co dzień udziela praw ochronnych na znaki towarowe, patenty, rejestruje wzory przemysłowe, użytkowe, oznaczenia geograficzne. Oczekujemy ciągle na zgłoszenia z tego zakresu przedmiotów, dokonujemy rejestracji i walidacji patentów europejskich, tak że spektrum działalności jest olbrzymie, to jest ta nasza podstawowa, statutowa działalność. Natomiast jest całe mnóstwo innej działalności związanej i z komunikacją, i z promocją własności przemysłowej, i z cyfryzacją urzędu, i informatyzacją także. Spektrum działalności urzędu jest bardzo, bardzo szerokie.

[00:03:17.390] – Marek GOZDYRA, Departament Innowacyjności i Komunikacji UP RP

Jejku, ale to brzmi tak dosyć skomplikowanie, bardzo merytorycznie.

[00:03:22.670] – Edyta DEMBY-SIWEK, Prezes Urzędu Patentowego RP

Bo Urząd jest bardzo merytoryczny.

[00:03:26.390] – Marek GOZDYRA, Departament Innowacyjności i Komunikacji UP RP

Czyli tutaj i patenty, ale dużo tych patentów wpływa, w ciągu roku tak na przykład?

[00:03:33.830] – Edyta DEMBY-SIWEK, Prezes Urzędu Patentowego RP

Wszystkich wniosków z zakresu całej naszej działalności rocznie jest około 36 000 zgłoszeń różnego rodzaju, czy to wniosków o walidację, czy wniosków o udzielenie patentu, czy znaku towarowego. Tak że nie nudzimy się tu w Urzędzie.

[00:03:52.160] – Marek GOZDYRA, Departament Innowacyjności i Komunikacji UP RP

To rzeczywiście jest, jest tego sporo i jeszcze szereg inicjatyw, pewnie jakieś współprace z innymi instytucjami.

[00:04:00.110] – Edyta DEMBY-SIWEK, Prezes Urzędu Patentowego RP

Tak, współpracujemy ściśle, pomimo że to było ostatnie pół roku, półtorej roku to dla wszystkich trudny czas związane z pandemią, ale udało nam się nawiązać ścisłą współpracę i podpisać kilka porozumień, między innymi z Centrum Łukasiewicz, z Izbą Radców Prawnych. Teraz przygotowujemy porozumienie i z NASKiem, i z NCBiR-em. Tak że rok, wbrew pozorom, obfitował w owocną współpracę.

[00:04:35.510] – Marek GOZDYRA, Departament Innowacyjności i Komunikacji UP RP

Nie było tak, że pandemia jakoś zastopowała, zatrzymała, tylko nie tyle, że nie zatrzymała, rozumiem, że to się cały czas rozkręca.

[00:04:43.470] – Edyta DEMBY-SIWEK, Prezes Urzędu Patentowego RP

Ale oczywiście, też podpisaliśmy porozumienie z rzecznikiem małych i średnich przedsiębiorców. I właśnie w trakcie rozmowy z panem rzecznikiem okazało się, że te problemy narastają w czasie pandemii, bo pojawiają się, oprócz starych problemów, jeszcze nowe problemy. Tak że staramy się wychodzić naprzeciw i też pomagać w tym obszarze, który jest w naszej kompetencji: własność przemysłowa. Fałszerze i podrabiacze nie śpią. To też jest dla nich dobry czas, szczególnie związany z zakłóceniem łańcuchów dostaw i próbują na każdym polu: i podrabiać towary, i fałszować je także. A my staramy się pomagać wszystkim, chronić właściwie swoje dobra.

[00:05:30] – Marek GOZDYRA, Departament Innowacyjności i Komunikacji UP RP

No właśnie, bo z tego, co mówi pani Prezes, to Urząd Patentowy jest swoistym centrum pomiędzy różnymi instytucjami. Tu rzecznik małych i średnich przedsiębiorstw, jest PARP, NCBR i Centrum Łukasiewicza. Taki ekosystem cały tworzy się wokół innowacji w Polsce.

[00:05:46.700] – Edyta DEMBY-SIWEK, Prezes Urzędu Patentowego RP

To prawda, to prawda. I tak to powinno działać, bo wszyscy jesteśmy taki… To jest łańcuch powiązań wzajemnych. PARP daje granty dla przedsiębiorców, tak samo jak NCBiR, Łukasiewicz jest jednym z większych instytutów, które najwięcej dokonuje zgłoszeń wynalazków. My staramy się je chronić. Z kolei rzecznik małych i średnich przedsiębiorców pomaga w obszarze tej własności przemysłowej i zwraca się do nas, tak że no wszyscy, tak jak to w gospodarce. Jest to system sieci naczyń połączonych gdzieś, który jest, jednak jednym z tych ogniw, mam nadzieję że ważnych, jest Urząd Patentowy.

[00:06:32.170] – Marek GOZDYRA, Departament Innowacyjności i Komunikacji UP RP

Chciałoby się wspomnieć o wszystkich, ale to nie sposób, nie sposób. Ale pewnie będą jeszcze jakieś kolejne wywiady. Tak, w międzyczasie wspomnimy o kolejnych inicjatywach. Bo chciałbym zapytać, bo skoro już rozmawiamy z panią Prezes Urzędu Patentowego, to jak wygląda taka droga, żeby zostać Prezesem? Czy to jest trudne, czy to może nie warto?

[00:06:57.700] – Edyta DEMBY-SIWEK, Prezes Urzędu Patentowego RP

Nie no, oczywiście droga nie jest prosta. Ja myślę, że przepisem jest na to, żeby kochać to, co się robi. Ja w Urzędzie Patentowym pracuję od 1 maja 2004 roku, tak że pamiętna data. Weszliśmy do Unii i zawsze będę pamiętała ten moment. Tak że wiele lat tu już pracuję, ale pomimo tego bardzo lubię to, co robię. Za każdym razem mam satysfakcję z wykonywanej pracy i to na pewno pomaga pełnić tą funkcję i dzielnie znosić nadmiar obowiązków na tym stanowisku. Bo zawsze satysfakcja jest na końcu.

[00:07:39] – Marek GOZDYRA, Departament Innowacyjności i Komunikacji UP RP

Od 1 maja 2004 roku i rozumiem, Pani Prezes przyszła tutaj do pracy jako aplikant.

[00:07:48.760] – Edyta DEMBY-SIWEK, Prezes Urzędu Patentowego RP

Jako aplikantka. Przeszłam całą drogę tutaj w urzędzie, od aplikanta eksperckiego, w znakach towarowych, po asesora, eksperta, naczelnika wydziału, dyrektora Departamentu Znaków Towarowych. No i jestem w tym miejscu, którym jestem.

[00:08:04.970] – Marek GOZDYRA, Departament Innowacyjności i Komunikacji UP RP

Jasne. No ale to też świetny przykład dla pozostałych pracowników, prawda?

[00:08:08.590] – Edyta DEMBY-SIWEK, Prezes Urzędu Patentowego RP

Tak, to jest przykład tego, że własną pracą i zaangażowaniem można się znaleźć w takim miejscu.

[00:08:20.650] – Marek GOZDYRA, Departament Innowacyjności i Komunikacji UP RP

Właściwie dlaczego ochrona własności przemysłowej jest taka ważna?

[00:08:24.550] – Edyta DEMBY-SIWEK, Prezes Urzędu Patentowego RP

Dlaczego jest taka ważna? Bo po pierwsze chroni to, co nam daje satysfakcję, nasze twórcze dzieła. Stworzyliśmy wspaniały wzór przemysłowy. Wymyśliliśmy wspaniałe rozwiązanie i bez ochrony własności przemysłowej bardzo łatwo jest je nam ukraść, zabrać. A poza tym to jest ten aspekt ochronny, który z kolei nam daje przewagę nad konkurencją i daje nam po prostu prawo własności przemysłowej, swoisty czasowy monopol. To chyba w zasadzie jedyny legalny monopol. A jak mamy monopol, to nasze zyski są dużo większe, co pokazują badania, że ci, którzy posiadają patent, ich dochody na pracowników są nawet o 60% większe w porównaniu do tych przedsiębiorców, którzy patentu nie posiadają. Tak że to jest naprawdę, pokazuje skalę i w porównaniu jednego przedsiębiorcy do drugiego.

[00:09:27.890] – Marek GOZDYRA, Departament Innowacyjności i Komunikacji UP RP

A właśnie à propos tej skali, bo pani Prezes wspomniała o, tu jeszcze mam ściągawkę, ponad 30 tys., grubo ponad 30 tysięcy zgłoszeń w ciągu roku. To jest właściwie dużo czy mało? Bo brakuje mi porównania.

[00:09:44.290] – Edyta DEMBY-SIWEK, Prezes Urzędu Patentowego RP

Powiem tak: zawsze mogłoby być lepiej, bo nigdy nie jest tak dobrze, żeby osiąść na laurach. Jesteśmy w takiej średniej. Ciągle mi się marzy, żeby było więcej zgłoszeń wzorów użytkowych, bo tutaj widzę, że zaczyna spadać liczba wzorów użytkowych. W wzornictwie przemysłowym jest dobrze, bo z kolei tutaj nasi przedsiębiorcy odczuwają potrzebę. I bardzo dobrze, bo eksportują do wielu krajów Unii Europejskiej i często chronią wzory na poziomie unijnym. Tak że w zakresie zgłaszania wzorów przemysłowych w tamtym roku mieliśmy piąte miejsce pod względem liczby dokonanych zgłoszeń wspólnotowych wzorów przemysłowych. Proszę pamiętać, że nie jest to tylko wśród krajów członkowskich, tylko system rejestracji, system otwartych tychże, przed nami są takie kraje jak Stany Zjednoczone czy Chiny. Tak że mamy się czym pochwalić. No, ale znaki towarowe? Nie jest źle, ale tutaj te wzory użytkowe i wynalazki, mam nadzieję, że będzie ich coraz więcej. Aczkolwiek miarą sukcesu akurat w zakresie wynalazczości czy innowacyjności jest liczba wdrożeń. Dlatego też nie postrzegam sukcesu Urzędu przez pryzmat liczby zgłoszeń, tylko chciałabym, może być mniejsza liczba, ale niech będzie tych wdrożeń jak najwięcej.

[00:11:18.010] – Marek GOZDYRA, Departament Innowacyjności i Komunikacji UP RP

Kolejna rzecz, o którą chciałbym zapytać, to już padło trochę w kontekście Pandemii Covid19. Czy to wpłynęło na jakiś spadek, czy jak to się odbiło na działalności urzędu?

[00:11:29.900] – Edyta DEMBY-SIWEK, Prezes Urzędu Patentowego RP

W pewnych obszarach pandemia spowodowała wzrost zgłoszeń. Na przykład w zakresie wynalazków nastąpił niewielki, aczkolwiek wzrost liczby zgłoszeń, co w porównaniu do pozostałych krajów, które zanotowały spadki ponad 10 procentowe, no, to jest swego rodzaju sukces. Mam wrażenie, że nasi wynalazcy, którzy przede wszystkim byli osobami fizycznymi, stwierdzili, że chcą pomóc w walce z pandemią i wymyślali różnego rodzaju dozowniki do płynów do dezynfekcji, składy płynów do dezynfekcji, różnego rodzaju środki ochronne. Pojawiły się wzory przemysłowe z pięknych maseczek czy przyłbic. Tak że tutaj Polacy w czasie pandemii wykazali się dużą kreatywnością. Tak, Polak zdecydowanie potrafi. Było mniej troszkę zgłoszeń znaków towarowych, za to w tym roku dużo więcej znaków. Mam wrażenie, że szczególnie w momencie, kiedy już widzieliśmy, przedsiębiorcy wiedzieli, że jest szczepionka i będzie lepiej, zaczęli dokonywać masowo rebrandingu i zgłoszeń znaków towarowych, tak że tam, gdzie mieliśmy w 2020 spadek, w 2021 mamy wzrost.

[00:12:51.620] – Marek GOZDYRA, Departament Innowacyjności i Komunikacji UP RP

To jest bardzo dobra wiadomość. Zdecydowanie. Czyli pod kątem, że tak powiem, działalności publicznej, Urząd Patentowy notuje wzrosty. A chciałem zapytać o taką kuchnię trochę, czyli jak wyglądała sytuacja wewnątrz Urzędu z zachowaniem, pytanie do pani Prezes, z zachowaniem dyscypliny w pracy, tutaj to pewnie też było wyzwanie, tak, takie nagłe przejście.

[00:13:16.760] – Edyta DEMBY-SIWEK, Prezes Urzędu Patentowego RP

To prawda, ze względów organizacyjnych i takich z punktu widzenia zarządzania zasobami ludzkimi, po prostu to był trudny moment. W momencie w połowie marca 2020 roku nagle się okazało, że musimy w zasadzie jak najszybciej przejść w tryb pracy zdalnej, Urząd ma ponad 500 pracowników. W związku z tym to jest cały sztab ludzi. Poza tym Urząd musi pracować 24 godziny. My przyjmujemy zgłoszenia nawet w środku nocy. Taki jest nasz obowiązek ustawowy, a tacy zgłaszający bywają, bo z kolei, tak jak powiedziałam, czas pandemii rodził wynalazki i ktoś miał mocną potrzebę akurat nawet o trzeciej w nocy przyjść i chcieć opatentować to swoje rozwiązanie.

[00:14:12.980] – Marek GOZDYRA, Departament Innowacyjności i Komunikacji UP RP

Wyobrażam to sobie, że ktoś się obudził w środku nocy ze świetnym pomysłem i nie mogę czekać.

[00:14:17.210] – Edyta DEMBY-SIWEK, Prezes Urzędu Patentowego RP

Nie mogę czekać, muszę to przelać na papier. Tak że musieliśmy wyjść naprzeciw, do naszego Urzędu bardzo dużo korespondencji trafia, jednak wówczas trafiało w formie papierowej. Na początku pandemii mieliśmy jeszcze rejestry papierowe, a w rejestrach jest odnotowywany aktualny stan. Były ograniczenia w zakresie przyjmowania interesantów, w związku z tym było to bardzo duże logistyczne wyzwanie. Zaopatrzenie wszystkich pracowników, którzy przebywali na pracy zdalnej w sprzęt. Pierwsze miesiące były trudne, później z kolei było troszeczkę trudniej z zdyscyplinowaniem niektórych (hehe) pracowników. Ale to wszystko już za nami. W tej chwili, od 28 czerwca wszyscy jesteśmy w Urzędzie. Mam wrażenie, że część osób cieszy się, że wróciło, że mogli się spotkać ze wszystkimi. Pewnie będziemy przechodzić w tryb telepracy. I tu nam telepraca troszkę pomogła, bo jeszcze przed wybuchem pandemii, chcąc zachęcić, to wprowadziliśmy telepracę tak, żeby czymś zachęcić. I tu na szczęście mieliśmy taki pilotaż na ponad 20 osobach, to stąd tą pracę zdalną trochę później było łatwiej zorganizować. Te doświadczenia z grudnia przełożyły się na marzec, kiedy wprowadzaliśmy pracę zdalną.

[00:15:49.850] – Edyta DEMBY-SIWEK, Prezes Urzędu Patentowego RP

W tej chwili chcemy to usystematyzować i wprowadzić teleprace tak, żeby w każdym tygodniu ekspert i każdy pracownik urzędu był chociaż raz w tygodniu obecny, tak żebyśmy i państwo mieli, i my mieliśmy na co dzień kontakt ze sobą i ten przepływ informacji byłby lepszy.

[00:16:09.110] – Marek GOZDYRA, Departament Innowacyjności i Komunikacji UP RP

Tak sobie wyobrażam, że też te terminy postępowania administracyjnego w warunkach, kiedy nagle wszyscy przechodzą na pracę zdalną, to musiało być wyzwanie.

[00:16:20.070] – Edyta DEMBY-SIWEK, Prezes Urzędu Patentowego RP

To prawda. Tutaj wszystkim rządzącym bardzo dziękujemy za wszystkie ustawy tarczowe, że pomyślano o wszystkich postępowaniach, w tym postępowaniach przed Urzędem Patentowym i były po prostu w tarczy dwa przepisy, które pozwalały nam zawiesić postępowanie, czy to dotyczące walidacji, czy sprzeciwów. I dzięki temu i my mogliśmy lepiej zorganizować tę pracę, jak i sami zgłaszający mieli takie poczucie, że nic im nie umknie i nie będzie umorzone postępowanie. I tutaj wychodziliśmy naprzeciw zarówno w zakresie umorzenia opłat za ochronę i wzajemnie staraliśmy się wszyscy sobie pomóc, tak że tutaj, zarówno pełnomocników, jak i zgłaszających, to była naprawdę bardzo dobra atmosfera współpracy i mam nadzieję, że w tym aspekcie to będzie kontynuowane.

[00:17:21.740] – Marek GOZDYRA, Departament Innowacyjności i Komunikacji UP RP

Chciałbym zapytać wobec tego o to, co przed nami, jakie dzisiaj pani Prezes identyfikuje najważniejsze wyzwania przed Urzędem, które stoją?

[00:17:29.930] – Edyta DEMBY-SIWEK, Prezes Urzędu Patentowego RP

Najważniejszym zdecydowanie wyzwaniem jest nowa ustawa Prawo własności przemysłowej. Na przełomie lipca i sierpnia udało się, nasza nowa ustawa została wpisana do wykazu prac Rady Ministrów. Tutaj wspólnie z Ministerstwem Rozwoju i Technologii stworzyliśmy projekt ustawy. On jeszcze pewnie nie jest doskonały. Przed nami konsultacje społeczne i międzyresortowe, ale i powstał [niezrozumiałe]. Zmieniliśmy skutki regulacji tych nowo zakładanych rozwiązań. Tutaj współpraca z Ministerstwem jest bardzo dobra. Wspólnie z Ministerstwem Rozwoju? Rozwoju tak, Rozwoju i Technologii, tutaj z Departamentem Innowacyjności i Przemysłu. Naprawdę widzę, że mamy wspólne podobne podejście do wielu rozwiązań, tak żeby zwiększyć poziom ochrony i uprościć, uelastycznić nasze postępowania. Tak żebyśmy i nasi wynalazcy, nasi przedsiębiorcy, którzy nie tylko wynalazki chronią przecież. Mnóstwo znaków towarowych i wzorów także, żeby zapewnić tą kompleksową ochronę, bo zazwyczaj przedsiębiorca ma i znak, i wzór, często też wynalazek czy wzór użytkowy. I zapewnić takie, my to nazwaliśmy IP combo, żeby zachęcić do tego, żeby kompleksowo zgłaszać i żeby przedsiębiorcy dostrzegli dzięki temu tę synergię pomiędzy poszczególnymi prawami.

[00:19:16.160] – Marek GOZDYRA, Departament Innowacyjności i Komunikacji UP RP

Czy dobrze zrozumiałem, że ta ustawa, w ogóle pomysł, żeby napisać, czy to jest od nowa, czy to jest poprawione?

[00:19:23.210] – Edyta DEMBY-SIWEK, Prezes Urzędu Patentowego RP

To jest cała ustawa na nowo napisana, projekt, ponieważ obecna ustawa była 24 razy nowelizowana i cały ten, legislacja językowa, to, to trudno się i czytało, było mało przejrzyste. Tak że to jest jeden z celi, przejrzystość tej ustawy, ale przede wszystkim usprawnienie procesu uzyskiwania praw i dochodzenia roszczeń również.

[00:19:56.540] – Marek GOZDYRA, Departament Innowacyjności i Komunikacji UP RP

A myśli pani Prezes, że w przyszłym roku to jest realny termin, kiedy taka ustawa mogłaby być już gotowa?

[00:20:02.690] – Edyta DEMBY-SIWEK, Prezes Urzędu Patentowego RP

Ja mam nadzieję, że w tym roku jeszcze, w tym ostatnim kwartale Rada Ministrów, tak jest wskazane, ma przyjąć na posiedzeniu rządu ten projekt, tak że mamy nadzieję, że w tym roku zakończymy ścieżkę tę rządową, a już następnie jeszcze parlament, ale mamy nadzieję, że ten projekt będzie wystarczająco dobry, tak żeby nie budził kontrowersji już w parlamencie.

[00:20:35.020] – Marek GOZDYRA, Departament Innowacyjności i Komunikacji UP RP

Świetnie, w takim razie trzymam kciuki.

[00:20:36.670] – Edyta DEMBY-SIWEK, Prezes Urzędu Patentowego RP

Dziękuję bardzo.

[00:20:38.020] – Marek GOZDYRA, Departament Innowacyjności i Komunikacji UP RP

No to pozytywnym akcentem bym przeszedł do pytania o to, co przynosi Pani Prezes największą satysfakcję w pracy na co dzień.

[00:20:47.110] – Edyta DEMBY-SIWEK, Prezes Urzędu Patentowego RP

Największą satysfakcję chyba przynoszą jednak spotkania z przedsiębiorcami, wynalazcami, którym mogę pomóc, z którymi mogę porozmawiać i dzięki którym widzę efekty pracy. Bo każdy telefon czy spotkanie mówiące, że tak, dziękuję, dobrze, że pani Prezes nas namówiła na ochronę, bo faktycznie bardzo nam to pomogło, to pokazuje sens tej pracy. W związku z tym, że w tej instytucji pracuję już długo, to cenię bardzo sobie atmosferę w urzędzie. To, że do wielu współpracowników mam olbrzymie zaufanie i mam takie poczucie, że nie jestem w tej funkcji sama. To też olbrzymią satysfakcję daje. I nie ukrywam, że ja też za każdym razem na koniec roku patrzę na statystyki. To też jest takie poczucie, udało się, dobrze pracowaliśmy. Przedsiębiorcy to dostrzegli, wynalazcy to dostrzegli. Tak że zawsze mam dużą satysfakcję, jak powstanie sprawozdanie roczne z działalności Urzędu Patentowego. Nigdy nie jest tak, że człowiek może stworzyć sam. Jak nie ma dobrego zespołu, to żeby pracował 24 godziny na 24 godziny, to nie jest w stanie, tak że dobry zespół to jest podstawa funkcjonowania, myślę, że każdej instytucji, nie tylko Urzędu Patentowego.

[00:22:26.230] – Edyta DEMBY-SIWEK, Prezes Urzędu Patentowego RP

Tak że i takie mam poczucie, że ja tu jestem, ale te 500 osób jest ze mną.

[00:22:36.920] – Marek GOZDYRA, Departament Innowacyjności i Komunikacji UP RP

A może jakaś zabawna historia? Pani się Prezes podzieli z nami jakąś zabawną historią?

[00:22:42.740] – Edyta DEMBY-SIWEK, Prezes Urzędu Patentowego RP

Myślę, że te najzabawniejsze historie są najbardziej pikantne, dotyczące znaków towarowych, które niekoniecznie były zgodne z dobrymi obyczajami. I wszystkie historie, które, wszystkie telefony, w których musiałam tłumaczyć, że faktycznie to jest jednak sprzeczne z dobrymi obyczajami, bo poziom wrażliwości jest różny. W związku z tym, że te znaki były sprzeczne z dobrymi obyczajami, to wolałabym jednak ich nie cytować czy nie pokazywać. Ale myślę, że też spotkanie z wynalazcami, takimi wynalazcami, troszkę szalonymi, pełnymi pasji i którzy by w pełni świadomie przechodzili, że oni jednak wymyślili perpetuum mobile i oni chcą je chronić. I byli przekonani, i ja tak w trakcie rozmowy mówię no tak, jednak ta energia sama powstaje. Ale czy to nie jest perpetuum mobile? Ależ oczywiście, pani Prezes, to jest perpetuum mobile. No, ale tak, te zasady fizyki, jak to mają się do siebie? No, ale ktoś to w końcu musiał wymyśleć i to ja zrobiłem. No, tak.

[00:23:58.190] – Marek GOZDYRA, Departament Innowacyjności i Komunikacji UP RP

Bo to jest trudne, bo wynalazca coś nowego. Więc tego jeszcze nie było.

[00:24:04.130] – Edyta DEMBY-SIWEK, Prezes Urzędu Patentowego RP

Nie było. Ja tak mówię, że jednak perpetuum mobile zgodnie z naszą ustawą to nie może być chronione. Ależ to przecież działa, działa. To są zabawne historie, ale w większości to są bardzo życzliwi ludzie, pełni pasji i aż trudno im powiedzieć, że to nie może być chronione, bo nie chciałabym zabić w nich tej energii, tego zaangażowania. Bo przy tzw. okazji, myśleniu nad tym, że jednak stworzę coś, co będzie samo tworzyło energię, powstają inne dobre rozwiązania, które mogą być patentowane.

[00:24:40.190] – Marek GOZDYRA, Departament Innowacyjności i Komunikacji UP RP

Czy może Pani polecić jakąś ciekawą lekturę lub film?

[00:24:43.130] – Edyta DEMBY-SIWEK, Prezes Urzędu Patentowego RP

Tak, na szczęście byłam na urlopie, niedawno wróciłam z urlopu i uwielbiam czas wakacji, bo to jest czas na tzw. mniej ambitne książki, które można poczytać na leżaku i czytałam wszystkie książki. Ostatnio dorwałam Katarzyny Bondy. Tak, tak, tak, tak że weszłam w świat kryminałów i ostatnią, którą czytałam to ta najnowsza, chyba „Nikt nie musi wiedzieć”. Tak że bardzo polecam. Bardzo dobra książka.

[00:25:18.980] – Marek GOZDYRA, Departament Innowacyjności i Komunikacji UP RP

A może jakiś film jeszcze coś?

[00:25:20.870] – Edyta DEMBY-SIWEK, Prezes Urzędu Patentowego RP

Ostatnio zaczęłam oglądać, tak żeby już skończyć, cały sezon New Amsterdam.

[00:25:28.730] – Marek GOZDYRA, Departament Innowacyjności i Komunikacji UP RP

To tego nie oglądałem.

[00:25:30.590] – Edyta DEMBY-SIWEK, Prezes Urzędu Patentowego RP

Też polecam. No, nie ta branża, szpital, ale te same problemy ludzkie, tak że też bardzo polecam.

[00:25:42.730] – Marek GOZDYRA, Departament Innowacyjności i Komunikacji UP RP

Urząd Patentowy RP to dla mnie…

[00:26:46.940] – Edyta DEMBY-SIWEK, Prezes Urzędu Patentowego RP

Drugi dom. Myślę, że po tylu latach pracy i godzinach spędzonych tak jednak traktuję i wszystkich pracowników też traktuję w kategoriach partnerów i niektórych naprawdę bardzo dobrych przyjaciół. Tak że myślę, że mogę sobie pozwolić na takie stwierdzenie po tylu latach pracy tu.

[00:26:09.470] – Marek GOZDYRA, Departament Innowacyjności i Komunikacji UP RP

Świetnie. Bardzo serdecznie dziękuję, Pani Prezes.

[00:26:10.940] – Edyta DEMBY-SIWEK, Prezes Urzędu Patentowego RP

Dziękuję serdecznie.

[00:26:12.260] – Marek GOZDYRA, Departament Innowacyjności i Komunikacji UP RP

Bardzo było miło porozmawiać. Może to jeszcze nie ostatni raz. Może się uda jeszcze następnym razem trochę czasu. Pani Prezes.

[00:26:21] – Edyta DEMBY-SIWEK, Prezes Urzędu Patentowego RP

Z przyjemnością. Z takim rozmówcą zawsze.

[00:26:26.120] – Marek GOZDYRA, Departament Innowacyjności i Komunikacji UP RP

Czekałem, aż pani powie, możemy już? Dziękuję bardzo.

[00:26:29.540] – Osoba mówiąca 3

Dziękuję za obejrzenie rozmowy z Prezesem UPRP. Zasubskrybujcie ten kanał, jeżeli nie chcecie przegapić kolejnych materiałów.

[00:26:48.790] – Speaker

Zapraszam również do odwiedzenia naszej strony internetowej i pozostałych mediach społecznościowych, do których linki zamieszczamy w opisie filmu. Do zobaczenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *