Zysk z nieuzasadnionego ataku na polskiego przedsiębiorcę (zrealizowanego przez koncern z wykorzystaniem międzynarodowego znaku towarowego).

Jeżeli Urząd Patentowy RP i sądy administracyjne nie są w stanie doprowadzić do szybkiego i jednoznacznego rozstrzygnięcia tego rodzaju sporu – oznacza to, że ich funkcjonowanie jest niebezpieczne dla wszystkich, przeciw którym stosowany bywa świadomy „szantaż patentowy” obliczony na inercję i niewydolność instytucjonalną Urzędu i sądów administracyjnych. Działanie Urzędu Patentowego RP i polskich sądów administracyjnych jest niebezpieczne dla wszystkich z wyjątkiem wielkich koncernów, które mogą skutecznie tłumić innowacyjność i rozwój polskich przedsiębiorców wykorzystując słabe strony polskiego wymiaru sprawiedliwości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *