Dorobek

Glosa do uchwały 7 sędziów Sądu Najwyższego dotycząca okresu, za który twórcy wynalazku przysługuje wynagrodzenie i której autorem jest Pan Marek BESLER

Niniejszy materiał ma charakter informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902). Przedmiotowy materiał został przejrzany w celu ewentualnego usunięcia zeń informacji podlegającej ochronie według wyżej wymienionej ustawy:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *