Raport roczny Urzędu Patentowego RP 2022 – ilustracja rozrzutności.

Od paru tygodni dostępny jest na stronie Urzędu raport roczny za 2022 – link. Najwięcej uwagi poświęcono organizowanym wydarzeniom medialnym. Podając dane statystyczne w ogóle zrezygnowano z porównań procentowych. Wygląda na to, że we wszystkich kategoriach wyniki pogorszyły się. W stosunku do roku 2021 jest spadek od 5 do 20%.

Zgłoszenia 2022/2021

Wynalazki 3323 3488 95,2% (w porównaniu z poprzednim rokiem)
Wzory użyt. 673 779 86,3% (w porównaniu z poprzednim rokiem)
Walidacje 9061 11888 76,2% (w porównaniu z poprzednim rokiem)
Znaki tow. 14471 17576 82,3% (w porównaniu z poprzednim rokiem)
Wzory przem. 867 1214 71,4% (w porównaniu z poprzednim rokiem)

Udzielone prawa 2022/2021

Wynalazki 2290 3319 67,0% (w porównaniu z poprzednim rokiem)
Wzory użyt. 556 571 97,3% (w porównaniu z poprzednim rokiem)
Walidacje 10327 12841 80,4% (w porównaniu z poprzednim rokiem)
Znaki tow. 12869 16756 76,8% (w porównaniu z poprzednim rokiem)
Wzory przem. 867 1214 75,9% (w porównaniu z poprzednim rokiem)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *