W przedstawionych tu fragmentach „METODYKI BADANIA ZDOLNOŚCI REJESTRACYJNEJ ZNAKÓW TOWAROWYCH” już w roku 1994 Urząd Patentowy RP wyjaśniał znaczenie opisowych elementów graficznych ZNAKU TOWAROWEGO – w podobny sposób, jak uczyniła to w 2009 r. Izba Odwoławcza EUIPO (dawniej OHIM), rozstrzygając tę sprawę w przedstawionym po prawej stronie orzeczeniu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *