Dorobek

Anna KORBELA

rzecznik patentowy,
Europejski Rzecznik Patentowy,
radca prawny,
profesjonalny pełnomocnik przed EUIPO [European Union Intellectual Property Office – Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej],
pełnomocnik uprawniony do działania przed DPMA [Deutsches Patent- und Markenamt – Niemieckim Urzędem ds. Patentów i Znaków Towarowych],
pełnomocnik przed UPC [Unitary Patent Court – Jednolitym Sądem Patentowym]
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego (1992). Jest jedną z nielicznych osób w Polsce, których wiedza w dziedzinie prawa własności intelektualnej została wieloaspektowo zweryfikowana w trakcie kolejno ukończonych aplikacji – były to:

  • aplikacja sędziowska (1994),
  • aplikacja radcowska (1996) oraz
  • aplikacja rzecznikowska (1997).

Najtrudniejszą aplikację sędziowską ukończyła w trybie etatowym i z wynikiem urealniającym szansę na powołanie na stanowisko sędziego.
Przygotowywała się do wykonywania zawodu rzecznika patentowego pod kierunkiem swojej mamy mgr inż. Heleny Dawid (nr wpisu na Listę rzeczników patentowych: 917).
Założyła kancelarię prawno-patentową specjalizującą się w problematyce prawa własności intelektualnej.

Była i pozostaje członkiem krajowych i zagranicznych instytucji i organizacji, w tym m.in.:

  • w 2012 r. – współprzewodnicząca Zespołu Eksperckiego do spraw reformy prawa własności przemysłowej przy Ministrze Administracji i Cyfryzacji,
  • w 2012 r. – na zaproszenie Prezesa EPO [EPO – European Patent Office – Europejskiego Urzędu Patentowego] – w SACEPO [Standing Advisory Committee before the EPO – Komitecie Doradczym przy Europejskim Urzędzie Patentowym],
  • w latach 2003-2006 Zastępca Przewodniczącego Krajowej Rady Rzeczników Patentowych Polskiej Izby Rzeczników Patentowych,
  • w latach 2011-2017 – Full Member of Council of epi [pełnoprawny CzłonekRady epi – European Patent Institute – Instytutu Zawodowych Pełnomocników występujących przed Europejskim Urzędem Patentowym],
  • w latach 2014-2017 – Member of Board of epi [Członek Zarządu epi – European Patent Institute – Instytutu Zawodowych Pełnomocników występujących przed Europejskim Urzędem Patentowym],
  • od dnia 27 listopada 2009 r. do 5 listopada 2017 r. – Prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych,
  • od 07.01.2023 r. – Prezes Stowarzyszenia Własności Intelektualnej Przyjazne Instrumenty IP.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *